چادر زدن کارگران یک کارخانه برای دریافت طلب

ساخت وبلاگ
چکیده :   کارگران شرکت کارخانجات مخابرات راه دور ایران ITI برای دریافت مطالبات خود جلوی این کارخانه چادر ... با عنوان : چادر زدن کارگران یک کارخانه برای دریافت طلب بخوانید :

کارگران شرکت کارخانجات مخابرات راه دور ایران ITI برای دریافت مطالبات خود جلوی این کارخانه چادر زدند.

به گزارش خبر جنوب، كارخانه مخابرات راه دور ايران چندسالي است به تعطيلي كشيده شده است؛ اين كارخانه كه از كارخانجات دولتي كشور بود براي اجراي اصل 44 قانون اساسي و در راستاي خصوصي سازي به بخش خصوصي واگذار شد اما بنا به دلايل مختلف از سال 84 و 85 به بحران كشيده شد و در نهايت تعطيل گرديد.

اين كارخانه كه اجراي طرح هوشمند سوخت و توليد تجهيزات هوشمندسازي سوخت را در كارنامه خود دارد،سالها توليد پيشرفته ترين تجهيزات مخابراتي كشور را برعهده داشت اما بحران يك دهه پيش هنوز دامن اين كارخانه را رها نكرده و ماشين آلات صنعتي كارخانه در تعطيلي كامل به سر مي برند.

از سال 85 كه به تدريج تعطيلي كارخانه كليد خورد پرداخت حقوق، سنوات و پاداش پايان خدمت پرسنل نيز به كندي صورت گرفت و در نهايت با بدهي 30 ميليارد توماني كارخانه به كارگران ITI به تاريخ پيوست.

در سال هاي اخير دوندگي 1226 نفر كارگر كارخانه براي دريافت 30 ميليارد تومان طلب خود به جايي نرسيده و تجمع هاي كارگري مثمر ثمر نبوده است.

از روز گذشته تعدادي از كارگران كارخانه براي پيگيري مطالبات خود دست به يك اقدام جديد زدند، آن ها زندگي خود را به جلوي كارخانه كشاندند و با برپايي چادرهاي مسافرتي جلوي اين كارخانه قصد پيگيري براي رسيدن به حق و حقوق خود را دارند.

اين كارگران معتقدند 30 ميليارد تومان بدهي آن ها كه به ازاي هر كارگر بين 5 ميليون تا 70 ميليون تومان است، ارزش واقعي خود را بعد از اين همه سال از دست داده و اگر بنابر پرداخت باشد بايد همچون بدهي بانكي به نرخ روز محاسبه و خسارت تأديه و تأخير در پرداخت آن نيز محاسبه شود.

منبع: خبر جنوب

کارگزاران مخابرات روستایی استان بوشهر ...
ما را در سایت کارگزاران مخابرات روستایی استان بوشهر دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 13 تاريخ : جمعه 26 شهريور 1395 ساعت: 19:41