کارگزاران مخابرات روستایی استان بوشهر

مطالب مرتبط نتیجه جلسه فدرال رزرو

چند مطلب با کلمه‌ی کلیدی «نتیجه جلسه فدرال رزرو» ثبت شده است

ما حصل پیگیریهای اخیر کانون و شورای هماهنگی کشور
  • ماوقع جلسه با مدیر کل روابط کار وجبران خدمت ومدیر کل رفاه شرکت مخابرات
  • نتیجه جلسه
  • '