کارگزاران مخابرات روستایی استان بوشهر

مطالب مرتبط نامه اخیر استخدامی

چند مطلب با کلمه‌ی کلیدی «نامه اخیر استخدامی» ثبت شده است

ما حصل پیگیریهای اخیر کانون و شورای هماهنگی کشور
  • تجمع
  • نقدی بر صحبت های وزیر محترم ارتباطات و فن آوری اطلاعات
  • بیانیة اعلام تحصن کارگزاران مخابرات روستایی در 2 اردیبهشت 1396
  • چادر زدن کارگران یک کارخانه برای دریافت طلب
  • نامه اخیر مدیر كل محترم روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون ، در مورخ 1395/3/17 چهارشنبه
  • نتیجه جلسه
  • قبض تلفن تهرانی‌ها چقدر است؟
  • '