کارگزاران مخابرات روستایی استان بوشهر

مطالب مرتبط قرارداد روز مزد دایم

چند مطلب با کلمه‌ی کلیدی «قرارداد روز مزد دایم» ثبت شده است

ما حصل پیگیریهای اخیر کانون و شورای هماهنگی کشور
  • تبریک
  • قرارداد دایم
  • ماوقع جلسه با مدیر کل روابط کار وجبران خدمت ومدیر کل رفاه شرکت مخابرات
  • ارسال لیست به اداره کار
  • نتیجه جلسه
  • تشکیل انجمن صنفی
  • '