خانه

متن مرتبط با «ارسال لیست به تامین» نوشته شده است

ما حصل پیگیریهای اخیر کانون و شورای هماهنگی کشور

 • ما حصل پیگیریهای اخیر کانون و شورای هماهنگی کشور

 • تجمع

 • نقدی بر صحبت های وزیر محترم ارتباطات و فن آوری اطلاعات

 • تبریک

 • بیانیة اعلام تحصن کارگزاران مخابرات روستایی در 2 اردیبهشت 1396

 • قرارداد دایم

 • ارسال نظر مشورتی مجلس به معاونت وزارت کار جناب هفده تن

 • خداحافظی تدریجی با تلفن ثابت

 • چادر زدن کارگران یک کارخانه برای دریافت طلب

 • جدیدترین مطالب منتشر شده

   گزیده مطالب

   تبلیغات

    خرید بک لینک

   مطالب دوستان

   '